ĐIỂM THAM QUAN

Văn hóa giao tiếp của người Thái lan

Văn hóa giao tiếp của người Thái lan

 Du lịch thái Lan, một địa danh đã trở nên quá quen thuộc.Vừa là một địa điểm du lịch rẻ tiền, vừa là thiên đường mua sắm. Các mối quan hệ giữa người Việt với người Thái đang ngày càng mở rộng.