Dịch vụ Visa

Thủ tục xin Visa Úc

Thủ tục xin Visa Úc

Tất cả hồ sơ yêu cầu bản sao y chứng thực có giá trị trong vòng 6 tháng, mỗi giấy tờ làm 01 bản.

 

Thủ tục xin visa Hoa Kỳ

xin visa Hoa Kỳ

ĐIỀU KIỆN: Tất cả các giấy tờ sau chỉ cần bản phô tô in trên khổ A4. Khi đi phỏng vấn tại Đại Sứ Quán Hoa Kỳ, quý khách mang toàn bộ giấy tờ gốc để kiểm tra.